VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

8/14/12

Thủ thuật mở nhiều popup cho blogger hoặc web

0 comments

hường vào các blogspot lớn bạn sẽ rất nhiều popup xuất hiện quảng cáo cho site khác. Chỉ cần load lại trang là lại thêm một số popup khác xuất hiện .Dẫn đến nhiều trường hợp giảm dần lượng khách đến site bạn .Đoạn code sau sẽ giúp bạn chèn quảng cáo popup và chỉ hiện 1 lần duy nhất tránh gây phiền hà cho khách khi truy cập.
Thủ thuật này khác với thủ thuật: Tạo popup chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho blog mà mình giới thiệu trước đây.
» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Bạn tìm đến thẻ <body> và thay nó thành 1 trong 2 đoạn Script sau

A. Javascript xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://tinhoc360.blogspot.com/")
window.open("http://tinhoc360.blogspot.com/")
}
/* ]]> */
</script>
- Trong đó thay các trang màu đỏ thành các trang bạn muốn.
Để thêm một cửa sổ Popup bạn thêm đoạn code sau:
window.open("http://tinhoc360.blogspot.com/")
B. Javascript xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên.
Cái nàu gần giống bài: Tạo popup chỉ xuất hiện một lần duy nhất cho blog nhưng cách làm và code khác nhau hoàn toàn.
<body onclick="vtlai_popup();">

<script language="javascript">
/* <![CDATA[ */
var sinhvienit=0;
function SVIT_ADS_GetCookie(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i");
if (document.cookie.match(re))
 return decodeURIComponent(document.cookie.match(re)[0].split("=")[1]);
return ""
}

function SVIT_ADS_SetCookie(name, value, days){
if (typeof days!="undefined"){
 var expireDate = new Date()
 var expstring=expireDate.setDate(expireDate.getDate()+days)
 document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value)+"; expires="+expireDate.toGMTString()
}
else document.cookie = name+"="+decodeURIComponent(value);
}

function vtlai_popup()
{
 var cookie_popup_ads = SVIT_ADS_GetCookie('sinhvienit_popup_ads');
 if (cookie_popup_ads=='') { 
  if(sinhvienit==0)
 { 
  sinhvienit=1;
  var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
  SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
  var urllist = ['http://tinhoc360.blogspot.com/','http://tinhoc360.blogspot.com/','http://tinhoc360.blogspot.com'];
  var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
  var params = 'width=' + '300';
  params += ', height=' + '300';
  params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
  var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
 }
 }
}
/* ]]> */
</script>
Đối với đoạn script này thì cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ khi còn xuất hiện như script đầu tiên, script đầu tiên chỉ cần bạn click là nó xuất hiện tab mới tần suất xuất hiện cao hơn script này. Hơn nữa script này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

5. Cuối cùng save template lại là xong.

Cách khác: Mở nhiều liên kết trong tab mới. Các này không xuất hiện các Popup mà trình duyệt sẽ tự động mở ra các tab mới để quảng cáo.
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn Mơ rộng tiện ích mẫu và tìm đoạn code sau:
 

<a expr:href='data:post.url'>
5. Thay toàn bộ đoạn code trên bằng đoạn code sau (tùy từng Template mà có số lần thay ít hay nhiều thường thì 3 lần thay):
<a expr:href='data:post.url' onclick='window.open("http://namkna.blogspot.com/"); window.open("URL 1"); window.open("URL 2"); window.open("URL 3")'> 
Chúc thành công!

No comments:

Post a Comment