VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

12/16/12

Mô tả link tiêu đề bài viết Blog

0 comments

Khi đưa chuột vào tiêu đề bài viết, bạn sẽ thấy hiện lên phần mô tả cho đường link đó. Điều này cũng giống như khi bạn tạo một liên kết mới và thêm thẻ title để miêu tả cho liên kết khi đưa trỏ chuột tới. Về mặt cảm quan thì mình thấy nó cũng khá đẹp, đồng thời nó cũng có tác dụng hỗ trợ SEO. Rất nhiều blog sử dụng tính năng này. 

Chúng ta sẽ thêm một đoạn code nhỏ để nó tự động làm việc này đối với mỗi tiêu đề bài viết. 

Bạn vào phần chỉnh sửa HTML, chọn Expand Widget Templates. Tìm tới đoạn code:
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
Và thay thế nó bằng:
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
Tiếp tục tìm tới đoạn code:
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
Và thay thế nó bằng:
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
Bạn lưu template và kiểm tra kết quả.


Nguồn: Mô tả link tiêu đề bài viết Blog http://nguyenhaiblog.blogspot.com/2012/09/mo-ta-link-tieu-de-bai-viet-blog.html#ixzz2FIFVNBGO
Nguyễn Hải blOg
Follow us: @nguyenhaiblog on Twitter | nguyenhaiblog on Facebook

No comments:

Post a Comment