VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

12/18/12

Trang trí blog mùa giáng sinh với hiệu ứng tuyết rơi, ông già Noel và giàn chuông cực độc

0 comments

Theo thông lệ thì đến mùa Giáng Sinh anh em Blogger đều bắt tay vào trang trí để blog có không khí. Những thứ anh em thường thêm vào là ảnh nền, hiệu ứng tuyết rơi, ông già Noel cưỡi tuần lộc. Năm nay ngoài những hiệu ứng thông thường như thế HHV còn giới thiệu đến các em một giàn chuông mùa giáng sinh hết sức độc đáo.

1. Thêm ông già Noel vào Blog

Mùa giáng sinh mà có ông già Noel cưỡi tuần lộc chạy tới chạy lui thì không có gì thú vị bằng. Hiệu ứng này rất cơ bản chỉ cần chèn đoạn code này trước thẻ <body> là được
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <script type='text/javascript'>
 2.  $(function(){
 3.     $('html').append('<img id="halo" title="Happy Noel" style="cursor:pointer;position:fixed;z-index:99999" height="120" src="http://lh6.ggpht.com/--821TuXi7o0/UMN0DyDHwtI/AAAAAAAAFL8/V3nQtexRIIk/ghost_thumb.gif"/>')
 4.     setInterval(function(){
 5.        var $X=Math.ceil(Math.random()*$(window).width())
 6.        var $Y=Math.ceil(Math.random()*$(window).height())
 7.        $('img#halo').animate({'left':$X,'top':$Y},5000)
 8.     },5000)
 9.     $('img#halo').click(function(){
 10.         window.open('http://lh6.ggpht.com/--821TuXi7o0/UMN0DyDHwtI/AAAAAAAAFL8/V3nQtexRIIk/ghost_thumb.gif','')
 11.     })
 12.  })
 13. </script>
Trong đoạn trên nếu muốn thay cái ảnh Ông già Noel khác thì chỉ cần thay link ảnh thôi. Cụ thể là thay http://lh6.ggpht.com/…/V3nQtexRIIk/ghost_thumb.gif bằng ảnh bạn thích

2. Thêm hiệu ứng hoa tuyết bay lả tả

Tuyết là phần không thể thiếu nên việc thêm hiệu ứng này cũng đơn giản, bạn chỉ cần chèn thêm đoạn code này trước thẻ <body> là xong
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <script type='text/javascript'>
 2. //<![CDATA[
 3. var snowmax=100
 4. var snowcolor=new Array("#f2f8fa","#eff5f7","#dcedf1","#ffffff")
 5. var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
 6. var snowletter="*"
 7. var sinkspeed=0.6
 8. var snowmaxsize=30
 9. var snowminsize=10
 10. // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
 11. // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
 12. var snowingzone=1
 13. // Do not edit below this line
 14. var snow=new Array()
 15. var marginbottom
 16. var marginright
 17. var timer
 18. var i_snow=0
 19. var x_mv=new Array();
 20. var crds=new Array();
 21. var lftrght=new Array();
 22. var browserinfos=navigator.userAgent
 23. var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
 24. var ns6=document.getElementById&&!document.all
 25. var opera=browserinfos.match(/Opera/)
 26. var browserok=ie5||ns6||opera
 27. function randommaker(range) {
 28.         rand=Math.floor(range*Math.random())
 29.     return rand
 30. }
 31. function initsnow() {
 32.         if (ie5 || opera) {
 33.                 marginbottom = document.body.scrollHeight
 34.                 marginright = document.body.clientWidth-15
 35.         }
 36.         else if (ns6) {
 37.                 marginbottom = document.body.scrollHeight
 38.                 marginright = window.innerWidth-15
 39.         }
 40.         var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
 41.         for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 42.                 crds[i] = 0;
 43.             lftrght[i] = Math.random()*15;
 44.             x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
 45.                 snow[i]=document.getElementById("s"+i)
 46.                 snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
 47.                 snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
 48.                 snow[i].style.fontSize=snow[i].size+'px';
 49.                 snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
 50.                 snow[i].style.zIndex=1000
 51.                 snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
 52.                 if (snowingzone==1){snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
 53.                 if (snowingzone==2){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
 54.                 if (snowingzone==3){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
 55.                 if (snowingzone==4){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
 56.                 snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
 57.                 snow[i].style.left=snow[i].posx+'px';
 58.                 snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
 59.         }
 60.         movesnow()
 61. }
 62. function movesnow() {
 63.         for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 64.                 crds[i] += x_mv[i];
 65.                 snow[i].posy+=snow[i].sink
 66.                 snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i])+'px';
 67.                 snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
 68.                 if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size ||parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
 69.                         if (snowingzone==1){snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
 70.                         if (snowingzone==2){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
 71.                         if (snowingzone==3){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
 72.                         if (snowingzone==4){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
 73.                         snow[i].posy=0
 74.                 }
 75.         }
 76.         var timer=setTimeout("movesnow()",50)
 77. }
 78. for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 79.         document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
 80. }
 81. if (browserok) {
 82.         window.onload=initsnow
 83. }
 84. //]]>
 85. </script>

3. Thêm giàn chuông độc đáo cho blog

Thủ thuật này được Viet Designer giới thiệu source của http://jacquiidesigns.com/. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì đến trang gốc nhưng báo trước là việc làm khá lằng nhăng. Còn nếu muốn ăn ngay thì đọc tiếp đoạn sau đây.
Trước tiên thêm đoạn code này ngay trên thẻ </head>
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js'type='text/javascript'></script>
 2. <script src="http://blogthietke.googlecode.com/files/btk_holiday_bells.js"></script>
 3. <script src="http://blogthietke.googlecode.com/files/btk_swfobject.min.js"></script>
 4. <style type='text/css'>
 5. /* HOLIDAY BELLS */
 6. .b-page__content { min-height:60px; }
 7. .b-head-decor { display:none; }
 8. .b-page_newyear .b-head-decor { position:absolute; top:0; left:0; display:block;height:115px; width:100%; overflow:hidden;background:url('https://lh4.googleusercontent.com/-Fw52YRWmOes/UMB0XOjXsnI/AAAAAAAAC1E/EENsIn76nXk/b-head-decor_newyear.png')repeat-x 0 0; }
 9. .b-page_newyear .b-head-decor__inner { position:absolute; top:0; left:0;height:115px; display:block; width:373px; }
 10. .b-page_newyear .b-head-decor::before { content:''; display:block;position:absolute; top:-115px; left:0; z-index:3; height:115px; display:block;width:100%; }
 11. .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n2 { left:373px; }
 12. .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n3 { left:746px; }
 13. .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n4 { left:1119px; }
 14. .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n5 { left:1492px; }
 15. .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n6 { left:1865px; }
 16. .b-page_newyear .b-head-decor__inner_n7 { left:2238px; }
 17. .b-ball { position:absolute; }
 18. .b-ball_n1 { top:0; left:3px; width:59px; height:83px; }
 19. .b-ball_n2 { top:-19px; left:51px; width:55px; height:70px; }
 20. .b-ball_n3 { top:9px; left:88px; width:49px; height:67px; }
 21. .b-ball_n4 { top:0; left:133px; width:57px; height:102px; }
 22. .b-ball_n5 { top:0; left:166px; width:49px; height:57px; }
 23. .b-ball_n6 { top:6px; left:200px; width:54px; height:70px; }
 24. .b-ball_n7 { top:0; left:240px; width:56px; height:67px; }
 25. .b-ball_n8 { top:0; left:283px; width:54px; height:53px; }
 26. .b-ball_n9 { top:10px; left:321px; width:49px; height:66px; }
 27. .b-ball_n1 .b-ball__i { background:url('https://lh3.googleusercontent.com/-CBEwMmGrqZ8/UMB0VT8RJMI/AAAAAAAAC0U/VVuQKjz292Y/b-ball_n1.png') no-repeat; }
 28. .b-ball_n2 .b-ball__i { background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-wOz2yKeFu7I/UMB0URa7HNI/AAAAAAAAC0I/XnAVs3w9_Vw/b-ball_n2.png') no-repeat; }
 29. .b-ball_n3 .b-ball__i {background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-8A4ZJeTF4cg/UMB0UygpdrI/AAAAAAAAC0M/NfoWup7hI58/s67/b-ball_n3.png') no-repeat; }
 30. .b-ball_n4 .b-ball__i { background:url('https://lh3.googleusercontent.com/-Nx7_Tm-nkAI/UMB0VkMAHpI/AAAAAAAAC0c/09GjFBtv1Sw/b-ball_n4.png') no-repeat; }
 31. .b-ball_n5 .b-ball__i { background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-4P-GX2WVLXI/UMB0V6O1MrI/AAAAAAAAC0Y/nNZOwiGOmRc/b-ball_n5.png') no-repeat; }
 32. .b-ball_n6 .b-ball__i { background:url('https://lh4.googleusercontent.com/-Y8mmZd60f5k/UMB0WEfbWcI/AAAAAAAAC0k/xf-TW8EU0-w/b-ball_n6.png') no-repeat; }
 33. .b-ball_n7 .b-ball__i { background:url('https://lh3.googleusercontent.com/-BYfmH5Mpksw/UMB0WbPto9I/AAAAAAAAC00/jFbTK8qzXbs/b-ball_n7.png') no-repeat; }
 34. .b-ball_n8 .b-ball__i { background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-AkG1qZqE2lA/UMB0WnEGXtI/AAAAAAAAC0s/VgQQkCeP7YQ/b-ball_n8.png') no-repeat; }
 35. .b-ball_n9 .b-ball__i { background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-qyza4SONUdM/UMB0W64FoOI/AAAAAAAAC1A/uBhV0yD6sbk/b-ball_n9.png') no-repeat; }
 36. .b-ball_i1 .b-ball__i { background:url('https://lh6.googleusercontent.com/-QhhDd1SE_V0/UMB0PA61nFI/AAAAAAAACzg/CXvrLe3CRjI/b-ball_i1.png') no-repeat; }
 37. .b-ball_i2 .b-ball__i {background:url('https://lh4.googleusercontent.com/-9XMuFc_Yp5c/UMB0QBkDNuI/AAAAAAAACzk/bKiU8K3vgXU/s61/b-ball_i2.png') no-repeat; }
 38. .b-ball_i3 .b-ball__i { background:url('https://lh3.googleusercontent.com/-j6E5yxK2u-Y/UMB0PGXq-2I/AAAAAAAACzc/j1vsaU11xvc/b-ball_i3.png') no-repeat; }
 39. .b-ball_i4 .b-ball__i { background:url('https://lh6.googleusercontent.com/-o2OZuJyWj4s/UMB0QoPX2KI/AAAAAAAACz4/JQIHqmVrhS8/b-ball_i4.png') no-repeat; }
 40. .b-ball_i5 .b-ball__i { background:url('https://lh5.googleusercontent.com/-kG7U9F_tEx4/UMB0QYsHNLI/AAAAAAAACzw/3QInJrJIIfA/b-ball_i5.png') no-repeat; }
 41. .b-ball_i6 .b-ball__i { background:url('https://lh4.googleusercontent.com/-TWr-kxeQTSc/UMB0UdruXgI/AAAAAAAAC0E/CS9sAXVQ_9E/b-ball_i6.png') no-repeat; }
 42. .b-ball_i1{top:0; left:0; width:25px; height:71px; }
 43. .b-ball_i2{top:0; left:25px; width:61px; height:27px; }
 44. .b-ball_i3{top:0; left:176px; width:29px; height:31px; }
 45. .b-ball_i4{top:0; left:205px; width:50px; height:51px; }
 46. .b-ball_i5{top:0; left:289px; width:78px; height:28px; }
 47. .b-ball_i6{top:0; left:367px; width:6px; height:69px; }
 48. .b-ball__i { position:absolute; width:100%; height:100%; -webkit-transform-origin:50% 0; -moz-transform-origin:50% 0; -o-transform-origin:50% 0; transform-origin:50% 0; -webkit-transition:all .3s ease-in-out; -moz-transition:all .3s ease-in-out; -o-transition:all .3s ease-in-out; transition:all .3s ease-in-out;pointer-events:none; }
 49. .b-ball_bounce .b-ball__right{position:absolute; top:0; right:0; left:50%;bottom:0; z-index:9; }
 50. .b-ball_bounce:hover .b-ball__right{ display:none; }
 51. .b-ball_bounce .b-ball__right:hover{ left:0; display:block!important; }
 52. .b-ball_bounce.bounce>.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-9deg); -moz-transform:rotate(-9deg); -o-transform:rotate(-9deg); transform:rotate(-9deg); }
 53. .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(9deg);-moz-transform:rotate(9deg); -o-transform:rotate(9deg); transform:rotate(9deg); }
 54. .b-ball_bounce.bounce1>.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(6deg); -moz-transform:rotate(6deg); -o-transform:rotate(6deg); transform:rotate(6deg); }
 55. .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce1+.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(-6deg); -moz-transform:rotate(-6deg); -o-transform:rotate(-6deg); transform:rotate(-6deg); }
 56. .b-ball_bounce.bounce2>.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(-3deg); -moz-transform:rotate(-3deg); -o-transform:rotate(-3deg); transform:rotate(-3deg); }
 57. .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce2+.b-ball__i{ -webkit-transform:rotate(3deg);-moz-transform:rotate(3deg); -o-transform:rotate(3deg); transform:rotate(3deg); }
 58. .b-ball_bounce.bounce3>.b-ball__i {-webkit-transform:rotate(1.5deg); -moz-transform:rotate(1.5deg); -o-transform:rotate(1.5deg); transform:rotate(1.5deg);}
 59. .b-ball_bounce .b-ball__right.bounce3+.b-ball__i { -webkit-transform:rotate(-1.5deg); -moz-transform:rotate(-1.5deg); -o-transform:rotate(-1.5deg); transform:rotate(-1.5deg); }
 60. </style>
Rồi sau đó chèn đoạn code này ngay dưới thẻ <body>
Data provided by Pastebin.com - Download Raw - See Original
 1. <div class='b-page_newyear'>
 2. <div class='b-page__content'>
 3. <i class='b-head-decor'>
 4. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1'>
 5. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 6. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 7. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 8. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 9. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 10. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 11. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 12. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 13. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 14. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 15. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 16. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 17. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 18. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 19. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 20. </i>
 21. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2'>
 22. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 23. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 24. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 25. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 26. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 27. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 28. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 29. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 30. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 31. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 32. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 33. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 34. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 35. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 36. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 37. </i>
 38. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3'>
 39. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 40. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 41. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 42. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 43. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 44. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 45. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 46. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 47. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 48. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 49. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 50. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 51. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 52. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 53. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 54. </i>
 55. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4'>
 56. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 57. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 58. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 59. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 60. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 61. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 62. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 63. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 64. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 65. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 66. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 67. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 68. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 69. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 70. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 71. </i>
 72. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5'>
 73. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 74. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 75. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 76. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 77. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 78. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 79. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 80. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 81. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 82. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 83. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 84. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 85. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 86. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 87. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 88. </i>
 89. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6'>
 90. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 91. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 92. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 93. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 94. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 95. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 96. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 97. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 98. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 99. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 100. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 101. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 102. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 103. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 104. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 105. </i>
 106. <i class='b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7'>
 107. <div class='b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 108. <div class='b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 109. <div class='b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 110. <div class='b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 111. <div class='b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 112. <div class='b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 113. <div class='b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 114. <div class='b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 115. <div class='b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce'><div class='b-ball__right'></div><divclass='b-ball__i'></div></div>
 116. <div class='b-ball b-ball_i1'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 117. <div class='b-ball b-ball_i2'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 118. <div class='b-ball b-ball_i3'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 119. <div class='b-ball b-ball_i4'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 120. <div class='b-ball b-ball_i5'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 121. <div class='b-ball b-ball_i6'><div class='b-ball__right'></div><div class='b-ball__i'></div></div>
 122. </i>
 123. </i>
 124. </div>
 125. </div>
Vậy là xong hãy tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của các hiệu ứng và bộ chuông nhạc độc đáo nhé…

No comments:

Post a Comment