VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

12/10/12

ZingPaid.Com – Bonus $0.1 every 10 minutes

0 comments
[*] Mỗi 10 phút hệ thống bonus $0.1 cho 5 thành viên online (chọn ngẫu nhiên)

Người online phải là active player, nạp tối thiểu $0.01 để trở thành active players

Sau 10 phút phải thực hiện thao tác F5 để xác nhận tham gia BONUS mà không cần nhập số LR như những site khác.

LINK: http://zingpaid.com/promotions

[*] Game đặt bomb MD5 công bằng, mức tiền đặt ($0.05 - $50)

Game tính phí cực thấp 1% (min $0.01 – max $0.05)

Nạp và rút tiền tại ZingPaid là instant, không giới hạn mức nạp và rút.

[*] Refferal: 0.01$ cho mỗi bomb đặt từ người bạn giới thiệu (yêu cầu amount > 1$).

Exchange link: $0.05/1click ( với bom đặt từ link >=1)

Các bạn lấy link ref của mình post tại các 4rum, hang ngày nếu có click từ link của bạn đến site, các bạn sẽ được công $0.05 vào tài khoản.

Giới hạn 1domain/1click/1ngay.

Có thể post nhiều site để tăng số tiền ref.

LINK: http://zingpaid.com/affiliate

English

zingpaid.com

RULES CREATE NEW BOMB
Create Bomb: Select color and amount to create new bomb.
Defuse Bomb: Select color of bomb you want to defuse (RED or GREEN).
If the color you selected is same with color of bomb, you will win and get money of bomb.
Conversely, if color you selected is different to color of bomb, you lose, player create bomb win and will get money of you.
Example: You defuse bomb $1.00 :
You select RED and color of bomb is RED. You win and get $0.99 (-1% fee).
You select GREEN and color of bomb is RED. You lose and loss $1.00.
Notes: Fee 1% amount create new bomb, max $0.05
RED:
GREEN:
Amount:
(Min: $0.05 - Max: $50)

No comments:

Post a Comment