VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

6/14/13

Hướng dẫn làm Tax Form Chitika

2 comments
Cách điền tax form
Part I: Identification of Beneficial Owner (See instructions.)

1. Name of individual or organization that is the beneficial owner
.................................................. ........... <<< Điền tên họ của mình

2. Country of incorporation or organization
............................... <<< Viet Nam

3. Type of beneficial owner: các bạn tích vào ô Individual ( Cá Nhân )

4. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.
...................... <<<< điền địa chỉ của bạn vào

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
......................... <<<<<< tên thành phố, tỉnh thành phố, mã tỉnh thành

Country (do not abbreviate) <<< Viet Nam


5. Mailing address (if different from above) <<< cái này điền địa chỉ nhận mail nếu đia chỉ nhận mail của bạn có khác với địa chỉ khai báo ở trên.

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable)

Các bạn tích vào ô đầu tiên. Ở khoảng trống điền Viet Nam


The beneficial owner is a resident of............ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country

Part III Notional Principal Contracts

Tích vào ô ở mục này

I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively
connected with the conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required.


Part IV Certification

Đây là mục ký tên xác nhận


Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) <<<< ký tên họ mình ở trên dòng chữ này

Capacity in which acting <<<< ghi ở trên là Individual

2 comments:

  1. Làm cái này có tác dụng gì nhỉ. Cái này là khai báo thuế ah.

    ReplyDelete
  2. để nhận tiền từ chitika bạn ah. chỉ là thủ tục thôi, bạn nói là khai báo thuế cũng đúng

    ReplyDelete