VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

11/27/13

Cách đổi font từ Vntime sang Time New Roman, Unicode khi lỗi

0 comments
Các đổi font từ Vntime sang Time New Roman, Unicode, đổi font chữ vni-time sang unicode

Đây là hướng dẫn đổi font unicode từ vntime sang TIme new roman bằng Unikey khá chi tiết các bạn có thể tham khảo.

Bước 1: Tạo 2 file New Text Document ngoài desktop (tuỳ ý) bằng cách: click chuột phải chọn new -> New Text DocumentGiờ trên desktop có 2 file: New Text Document và New Text Document (2)

Bước 2: mở file New Text Document lên -> copy đoạn văn bản cần chuyển dán vào file này -> sau đó lưu lại


Bước 3: Ấn ctrl + Shift + F6 => nó sẽ hiện ra bảng unikey toolkit : 
+ Nguồn: để VNI Windows (nếu là font VNI) ; TCVN3 (nếu là font vn-time)
+ Đích: để unicode (font Times New Roman)
+ Bỏ dấu kiểm chuyển mã clipboard
+ File nguồn: chọn đường dẫn đến file New Text Document
+ File đích: chọn đường dẫn đến file New Text Document (2)
+ Ấn chuyển mã


Bước 4: mở file New Text Document (2) Bây giờ đoạn văn bản đã được chuyển sang unicode rồi đó. các bạn copy lại qua word và chỉnh font Times New Roman là hoàn tất.


Finish!

Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment