VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

12/25/13

Bài viết mới nhiều màu sắc cho blogspot

0 comments
Với thủ thuật này bạn sẽ có một tiện ích bài viết mới đăng theo nhãn và chủ đề riêng cho blog của bạn. Điểm đặc biệt của tiện ích này là mỗi một bài khác nhau thì màu nền cũng khác nhau (mình sử dụng 7 màu) tất nhiên bạn có thể thay đổi nó nếu bạn cảm thấy thích. Bạn có thể xem hình ảnh minh họa bên dưới để thấy rõ hơn.

Nếu từng theo dõi blog của namkna bạn sẽ thấy rằng mình từng giới thiệu một tiện ích Cool popular post có hình dáng và màu sắc tương tự như tiện ích này. Bạn có thể kết hợp với tiện ích đó để tạo phong cách riêng cho blog của bạn :)

Các bạn có thể xem hình ảnh minh họa bên cạnh hoặc xem trực tiếp trên blog demo ở bên dưới:


☼ Cách thêm tiện ích bài viết liên quan nhiều màu sắc đẹp cho blogger.

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Bố cục (layout) => Thêm tiện ích (Add widget)
3- Tạo một tiện ích HTML/javascript và dán đoạn code bên dưới vào nha.
<script src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/66256041/JQuery/namkna-blogspot-com/jquery-latest.js" type="text/javascript"></script>
<style>
#recent-posts ul li {
list-style-image:none;
}#recent-posts ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 5px 0;
}
#recent-posts ul li {
border: 0 none;
margin: 5px 0;
padding: 10px;
position: relative;
}
#recent-posts ul li:first-child {
background: none repeat scroll 0 0 #FF4C54;
width: 89%;
}
#recent-posts ul li:first-child:after {
content: "1";
}
#recent-posts ul li:first-child + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FF764C;
width: 87%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li:after {
content: "2";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #FFDE4C;
width: 84%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li:after {
content: "3";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 81%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li:after {
content: "4";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #33C9F7;
width: 78%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after {
content: "5";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #7EE3C7;
width: 75%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after {
content: "6";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F6993D;
width: 72%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after {
content: "7";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #F59095;
width: 69%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "8";
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li {
background: none repeat scroll 0 0 #C7F25F;
width: 66%;
}
#recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
content: "9";
}
#recent-posts ul li:first-child:after, #recent-posts ul li:first-child + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li:after, #recent-posts ul li:first-child + li + li + li + li + li + li + li + li:after {
background: none repeat scroll 0 0 #353535;
border-radius: 50% 50% 50% 50%;
color: #FFFFFF;
font-size: 25px;
height: 30px;
position: absolute;
right: -17px;
text-align: center;
top: 1px;
width: 30px;
}
#recent-posts ul li a {
color: #444444;
font-size: 13px;
text-decoration: none;
}
</style>
<div id="recent-posts">
<script language="JavaScript">
home_page = "http://namkna.blogspot.com/";
numposts = 5;
imgr = new Array();showRandomImg = false;boxwidth = 255;cellspacing = 6;borderColor = "#232c35";bgTD = "#000000";thumbwidth = 0;thumbheight = 0;fntsize = 15;acolor = "#666";aBold = true;icon = " ";text = false;showPostDate = false;summaryPost = 0;summaryFontsize = 10;summaryColor = "#666";icon2 = " ";</script>
<script>
var _0x8189=["\x6D\x6F\x75\x73\x65\x6C\x65\x61\x76\x65","\x73\x74\x61\x72\x74","\x74\x72\x69\x67\x67\x65\x72","\x62\x69\x6E\x64","\x6D\x6F\x75\x73\x65\x65\x6E\x74\x65\x72","\x73\x74\x6F\x70","\x73\x69\x6D\x70\x6C\x65\x53\x70\x79","\x75\x6C\x2E\x73\x70\x79","\x66\x6E","\x68\x65\x69\x67\x68\x74","\x3E\x20\x6C\x69\x3A\x66\x69\x72\x73\x74","\x66\x69\x6E\x64","\x3C\x6C\x69\x3E","\x68\x74\x6D\x6C","\x3C\x2F\x6C\x69\x3E","\x70\x75\x73\x68","\x65\x61\x63\x68","\x3E\x20\x6C\x69","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x63\x73\x73","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74","\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x57\x72\x61\x70\x70\x65\x72\x22\x20\x2F\x3E","\x77\x72\x61\x70","\x72\x65\x6D\x6F\x76\x65","\x3A\x67\x74\x28","\x29","\x66\x69\x6C\x74\x65\x72","\x70\x72\x65\x70\x65\x6E\x64\x54\x6F","\x6E\x6F\x6E\x65","\x61\x6E\x69\x6D\x61\x74\x65","\x3E\x20\x6C\x69\x3A\x6C\x61\x73\x74","\x3C\x75\x6C\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x22\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65","\x72\x61\x6E\x64\x6F\x6D","\x66\x6C\x6F\x6F\x72","\x65\x6E\x74\x72\x79","\x66\x65\x65\x64","\x24\x74","\x74\x69\x74\x6C\x65","\x6C\x69\x6E\x6B","\x72\x65\x6C","\x61\x6C\x74\x65\x72\x6E\x61\x74\x65","\x68\x72\x65\x66","\x72\x65\x70\x6C\x69\x65\x73","\x74\x79\x70\x65","\x74\x65\x78\x74\x2F\x68\x74\x6D\x6C","\x20","\x73\x70\x6C\x69\x74","\x63\x6F\x6E\x74\x65\x6E\x74","\x73\x75\x6D\x6D\x61\x72\x79","","\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64","\x3C\x69\x3E\x3C\x66\x6F\x6E\x74\x20\x63\x6F\x6C\x6F\x72\x3D\x22","\x22\x3E\x28","\x29\x3C\x2F\x66\x6F\x6E\x74\x3E\x3C\x2F\x69\x3E","\x4A\x61\x6E","\x46\x65\x62","\x4D\x61\x72","\x41\x70\x72","\x4D\x61\x79","\x4A\x75\x6E","\x4A\x75\x6C","\x41\x75\x67","\x53\x65\x70","\x4F\x63\x74","\x4E\x6F\x76","\x44\x65\x63","\x73\x75\x62\x73\x74\x72\x69\x6E\x67","\x2D","\x22\x3E\x20\x28","\x3C\x62\x3E","\x3C\x2F\x62\x3E","\x3C\x6C\x69\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22","\x22\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x2D\x6C\x69\x6E\x6B\x22\x3E","\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x64\x61\x74\x65\x22\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E\x3C\x64\x69\x76\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x73\x70\x79\x63\x6F\x6D\x6D\x65\x6E\x74\x22\x3E","\x3C\x2F\x64\x69\x76\x3E","\x3C\x2F\x75\x6C\x3E","\x3C\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x20\x73\x72\x63\x3D\x22","\x66\x65\x65\x64\x73\x2F\x70\x6F\x73\x74\x73\x2F\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x3F\x6D\x61\x78\x2D\x72\x65\x73\x75\x6C\x74\x73\x3D","\x26\x6F\x72\x64\x65\x72\x62\x79\x3D\x70\x75\x62\x6C\x69\x73\x68\x65\x64\x26\x61\x6C\x74\x3D\x6A\x73\x6F\x6E\x2D\x69\x6E\x2D\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x26\x63\x61\x6C\x6C\x62\x61\x63\x6B\x3D\x73\x68\x6F\x77\x72\x65\x63\x65\x6E\x74\x70\x6F\x73\x74\x73\x22\x3E\x3C\x2F\x73\x63\x72\x69\x70\x74\x3E","\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x4D\x79\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x4D\x79\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x72\x69\x67\x68\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x20\x74\x6F\x70\x3A\x20\x30\x70\x78\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x41\x6C\x6C\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x41\x6C\x6C\x20\x42\x6C\x6F\x67\x67\x65\x72\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x72\x69\x67\x68\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x2E\x62\x6C\x6F\x67\x73\x70\x6F\x74\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x22\x20\x72\x65\x6C\x3D\x22\x64\x6F\x66\x6F\x6C\x6C\x6F\x77\x22\x20\x74\x61\x72\x67\x65\x74\x3D\x22\x5F\x62\x6C\x61\x6E\x6B\x22\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\x4C\x61\x74\x65\x73\x74\x20\x54\x69\x70\x73\x20\x41\x6E\x64\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x3E\x3C\x69\x6D\x67\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x62\x69\x74\x6C\x79\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x32\x34\x77\x6F\x72\x6B\x70\x6E\x67\x31\x22\x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\x4C\x61\x74\x65\x73\x74\x20\x54\x69\x70\x73\x20\x41\x6E\x64\x20\x54\x72\x69\x63\x6B\x73\x22\x20\x62\x6F\x72\x64\x65\x72\x3D\x22\x30\x22\x20\x73\x74\x79\x6C\x65\x3D\x22\x70\x6F\x73\x69\x74\x69\x6F\x6E\x3A\x20\x66\x69\x78\x65\x64\x3B\x20\x62\x6F\x74\x74\x6F\x6D\x3A\x20\x31\x30\x25\x3B\x20\x6C\x65\x66\x74\x3A\x20\x30\x25\x3B\x22\x20\x2F\x3E\x3C\x2F\x61\x3E"];jQuery(function (){jQuery(_0x8189[7])[_0x8189[6]](limitspy,intervalspy)[_0x8189[3]](_0x8189[4],function (){jQuery(this)[_0x8189[2]](_0x8189[5]);} )[_0x8189[3]](_0x8189[0],function (){jQuery(this)[_0x8189[2]](_0x8189[1]);} );} );(function (_0x91b2x1){_0x91b2x1[_0x8189[8]][_0x8189[6]]=function (_0x91b2x2,_0x91b2x3){_0x91b2x2=_0x91b2x2||4;_0x91b2x3=_0x91b2x3||5000;return this[_0x8189[16]](function (){var _0x91b2x4=_0x91b2x1(this),_0x91b2x5=true,_0x91b2x6=[],_0x91b2x7=_0x91b2x2,_0x91b2x8=0,_0x91b2x9=_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[10])[_0x8189[9]]();_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[17])[_0x8189[16]](function (){_0x91b2x6[_0x8189[15]](_0x8189[12]+_0x91b2x1(this)[_0x8189[13]]()+_0x8189[14]);} );_0x91b2x8=_0x91b2x6[_0x8189[18]];_0x91b2x4[_0x8189[22]](_0x8189[21])[_0x8189[20]]()[_0x8189[19]]({height:_0x91b2x9*_0x91b2x2});_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[17])[_0x8189[26]](_0x8189[24]+(_0x91b2x2-1)+_0x8189[25])[_0x8189[23]]();_0x91b2x4[_0x8189[3]](_0x8189[5],function (){_0x91b2x5=false;} )[_0x8189[3]](_0x8189[1],function (){_0x91b2x5=true;} );function _0x91b2xa(){if(_0x91b2x5){var _0x91b2xb=_0x91b2x1(_0x91b2x6[_0x91b2x7])[_0x8189[19]]({height:0,opacity:0,display:_0x8189[28]})[_0x8189[27]](_0x91b2x4);_0x91b2x4[_0x8189[11]](_0x8189[30])[_0x8189[29]]({opacity:0},1000,function (){_0x91b2xb[_0x8189[29]]({height:_0x91b2x9},1000)[_0x8189[29]]({opacity:1},1000);_0x91b2x1(this)[_0x8189[23]]();} );_0x91b2x7++;if(_0x91b2x7>=_0x91b2x8){_0x91b2x7=0;} ;} ;setTimeout(_0x91b2xa,_0x91b2x3);} ;_0x91b2xa();} );} ;} )(jQuery);function showrecentposts(_0x91b2xd){document[_0x8189[32]](_0x8189[31]);j=(showRandomImg)?Math[_0x8189[34]]((imgr[_0x8189[18]]+1)*Math[_0x8189[33]]()):0;img= new Array();for(var _0x91b2x8=0;_0x91b2x8<numposts;_0x91b2x8++){var _0x91b2xe=_0x91b2xd[_0x8189[36]][_0x8189[35]][_0x91b2x8];var _0x91b2x3=_0x91b2xe[_0x8189[38]][_0x8189[37]];var _0x91b2x2;var _0x91b2xb;if(_0x91b2x8==_0x91b2xd[_0x8189[36]][_0x8189[35]][_0x8189[18]]){break ;} ;for(var _0x91b2x4=0;_0x91b2x4<_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x8189[18]];_0x91b2x4++){if(_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[40]]==_0x8189[41]){_0x91b2xb=_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[42]];break ;} ;} ;for(var _0x91b2x4=0;_0x91b2x4<_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x8189[18]];_0x91b2x4++){if(_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[40]]==_0x8189[43]&&_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[44]]==_0x8189[45]){_0x91b2x2=_0x91b2xe[_0x8189[39]][_0x91b2x4][_0x8189[38]][_0x8189[47]](_0x8189[46])[0];break ;} ;} ;if(_0x8189[48] in _0x91b2xe){var _0x91b2xf=_0x91b2xe[_0x8189[48]][_0x8189[37]];} else {if(_0x8189[49] in _0x91b2xe){var _0x91b2xf=_0x91b2xe[_0x8189[49]][_0x8189[37]];} else {var _0x91b2xf=_0x8189[50];} ;} ;postdate=_0x91b2xe[_0x8189[51]][_0x8189[37]];if(j>imgr[_0x8189[18]]-1){j=0;} ;cmtext=(text!=_0x8189[50])?_0x8189[52]+acolor+_0x8189[53]+_0x91b2x2+_0x8189[46]+text+_0x8189[54]:_0x8189[50];var _0x91b2x10=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var _0x91b2x11=[_0x8189[55],_0x8189[56],_0x8189[57],_0x8189[58],_0x8189[59],_0x8189[60],_0x8189[61],_0x8189[62],_0x8189[63],_0x8189[64],_0x8189[65],_0x8189[66]];var _0x91b2x12=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[2][_0x8189[67]](0,2);var _0x91b2x9=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[1];var _0x91b2x13=postdate[_0x8189[47]](_0x8189[68])[0];for(var _0x91b2x1=0;_0x91b2x1<_0x91b2x10[_0x8189[18]];_0x91b2x1++){if(parseInt(_0x91b2x9)==_0x91b2x10[_0x91b2x1]){_0x91b2x9=_0x91b2x11[_0x91b2x1];break ;} ;} ;var _0x91b2xa=(showPostDate)?_0x8189[52]+acolor+_0x8189[69]+_0x91b2x12+_0x8189[46]+_0x91b2x9+_0x8189[46]+_0x91b2x13+_0x8189[54]:_0x8189[50];_0x91b2x3=(aBold)?_0x8189[70]+_0x91b2x3+_0x8189[71]:_0x91b2x3;var _0x91b2x14=_0x8189[72]+_0x91b2xb+_0x8189[73]+_0x91b2xb+_0x8189[74]+_0x91b2x3+_0x8189[75]+_0x91b2xa+_0x8189[76]+cmtext+_0x8189[77];document[_0x8189[32]](_0x91b2x14);j++;} ;document[_0x8189[32]](_0x8189[78]);} ;document[_0x8189[32]](_0x8189[79]+home_page+_0x8189[80]+numposts+_0x8189[81]);document[_0x8189[32]](_0x8189[82]);
</script></div>
» Tùy chỉnh.
  • Phần màu cam là các màu nền của bài viết tương ứng lần lượt từ trên xuống.
  • Thay http://namkna.blogspot.com/ thành địa chỉ blog bạn muốn hiển thị bài đăng này.
  • numposts = 5; Là số bài viết hiển thị. Trường hợp tiện ích này bạn nên để hiển thị từ 9 bài viết trở xuống sẽ đẹp hơn, nếu bạn cho nhiều hơn thì bài số 10 trở đi sẽ không có màu nền. (Tất nhiên để có màu nền thì phải chỉnh sửa lại file CSS) 
  • showPostDate = false nếu muốn hiển thi ngày tháng bài đăng bạn chỉnh sửa falsethành true
  • Bạn nên tải các file js về cho lên host riêng để dùng lâu dài nha :)
4- Lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả nha.

No comments:

Post a Comment