VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

1/24/14

Thống kê bài đăng, nhận xét, người theo dõi và đang xem blogspot.

0 comments
Bạn muốn biết blog mình hiện tại có bao nhiêu người theo dõi, bạn đã đăng được bao nhiêu bài, có tất cả bao nhiêu nhận xét. Việc này không hề khó hôm nay namkna xẽ giới thiệu cho các bạn tiện ích làm được tất cả điều đó ngoài ra còn thêm chưc năng đếm số người theo dõi trên Twitter, liên kết đăng ký đọc tin feed.
Cách thực hiện:


1. Đăng nhập (Login) vào blog.
2. Vào Thiết Kế (Design)
3. Thêm 1 tiện ích HTML/Javarscrip.
4. Dán đoạn code bên dưới vào.
<script language='javascript' type='text/javascript'>
function snfbc(json){
document.write(parseInt(json.value.items[0].feed.entry.circulation));
}
function xfeedburner(uri){
if(uri){
document.write('<sc'+'ript src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=e61a81bcdb1660ebf8bc1a7c130f1f7b&_render=json&uri='+uri+'&_callback=snfbc" type="text/javascript"></s'+'cript>');
} else{
return false; 
}
}

function sntwitter(json){
document.write(parseInt(json.followers_count));
}
function xtwitter(user){
if(user){
document.write('<scr'+'ipt src="http://twitter.com/users/show/'+user+'.json?callback=sntwitter" type="text/javascript"></scr'+'ipt>');
} else{
return false;
}
}

</script>
<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img72.imageshack.us/img72/5376/twittery.png" style="margin-right: 8px; float:left;" />
<a href="http://twitter.com/namkna" target="_blank" ><span style="float: left; margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script type="text/javascript"> xtwitter("namkna") </script> Người theo dõi</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size: 12px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Theo dõi trên Twitter</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>

<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img638.imageshack.us/img638/3243/rsss.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<a href="http://feeds.feedburner.com/--namkna--" target="_blank" ><span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">

<script type="text/javascript"> xfeedburner("Kiến thức MaRitimE's") </script> Người đăng ký</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đăng ký!</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>

<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img684.imageshack.us/img684/6793/usersh.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="http://namkna.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Nhận xét</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->

<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size: 12px;color:#000;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span>
</div><div style='clear:both;'/>

<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img707.imageshack.us/img707/3875/bloggerf.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/?max-results=999" target="_blank"><span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script src="http://namkna.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xem tất cả!</span></a>
</div><div style='clear:both;'/></div></div></div></div>

<script type="text/javascript">
s = new Array()

s[0] = "(1 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[1] = "(2 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[2] = "(3 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[3] = "(4 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[4] = "(5 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[5] = "(6 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[6] = "(7 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[7] = "(8 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[8] = "(9 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[9] = "(10 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[10] = "(11 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[11] = "(12 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
s[12] = "(13 ng&#432;&#7901;i &#273;ang xem)";
document.write(s[Math.floor(Math.random()*(s.length))])
</script>
- Thay các phần in đậm cho đúng với blog của bạn.

- Chíc thành công!

by blog tin hoc: tinhoc360

No comments:

Post a Comment