VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

5/17/12

Một số website blog hay bạn nên biết

2 comments

http://www.studiopress.com/themes : Nhieu theme blogger dep, mua * 

http://www.yourjavascript.com/ : Hosting up file JS 

http://code.google.com/ = http://code.google.com/p/mixgroup/ : Hosting up file JS (chithongvn@g.c) * 

http://www.matrixgate.com/ : Check domain * 

http://www.foxyform.com/ : Tao widget contact 

http://www.thuthuatblogger.info/ : Tin thu thuat Blog cua Huynh Nhat Ha * 

http://summerhost.info/ : Hosting mien phi (chithong, sum_8656018) * 

http://byethost.com/ : Hosting mien phi (chithongvn, b31_8655985) * 

http://www.check.hatgiongtamhon.info/ : Kiem tra thong tin website 

http://www.websiteoutlook.com/ : Kiem tra traffic & tinh gia tri website * 

http://www.statshow.com/ : Kiem tra traffic & tinh gia tri website * 

http://www.vnblogspot.com/p/slider.html : Tang traffic tu dong (VN) 

http://www.allseotools.net/ : Cong cu thiet ke web & kiem tra web 

http://www.custombloggertemplates.com/ : Theme Blogger dep 

http://www.wpdaddy.com/ : Theme WP dep 

http://www.bestbloggertemplates.net/ : Theme Blogger dep 

http://www.nhomseo.com/ : Forum thao lua ve web 

http://www.xmlbloggertemplates.com/ = http://www.bloggertemplatesbase.com/ : Theme blogger dep 

http://swiffy.googlelabs.com/ : Cong cu chuyen file flash sang html cua Google 

http://www.theme-junkie.com/ : Theme wordpress dep, mua 

http://adrealclick.com/ : Publisher (VN) 

http://www.check.hatgiongtamhon.info/ : Kiem tra website 

http://www.ad4game.com/ : Publisher 

http://www.hostgator.com/ : Hosting cho web * 

http://widgetsforfree.blogspot.com/ : Widget hay cho blog * 

http://kontactr.com/ : Taoo widget contact (lien he) (chithong) 

http://alltemplate.us/ : Theme dep blogger 

http://sharesidebar.com/ : Tao thanh share ben trai hoac phai trang web * 

http://dichvu.tenmientiengviet.vn/ : Su dung dich vu ten mien tieng viet (chithongvn@g.c) (hợpnhấtmedia.vn, hợpnhấtgroup.vn, quảngcáoánhsao.vn) * 

http://ymads.com/ : Publisher (chithongvn@g.c) 

https://www.google.com/webmasters/tools/ : Quan ly website 

http://translate.google.com.vn/translate_tools?hl=vi : Cong cu dich tu dong trang web 

http://www.vnblogspot.com/ : Chia se kinh nghiem viet blog 

http://bloggerviet.com/ : Chia se kinh nghiem viet blog 

http://vadpay.com/ : Publisher (chithong - chithongvn@g.c) * 

http://cross-admedia.com/ : Publisher, kho chap nhan 

http://www.blogcrowds.com/ : Theme blogger dep * 

http://blogtiengviet.net/ : Dang ky Blog mien phi 

http://www.adxpansion.com/ : Publisher, adult * 

http://dangky.tenmientiengviet.vn/ = http://cpanel.hi-tek.com/ : Dang ky ten mien .VN mien phi * 

http://www.growdownline.com/ : Kiem tien thong qua gioi thieu 

http://members.be-a-magpie.com/ : Kiem tien quang cao tren Twitter (chithong) * 

http://110mb.com/ : Up file luu tru source cho website (chithong) * 

http://internetmarketing.vn/ : Tu van kiem tien online 

http://www.colorcombos.com/combotester.html : Kiem tra mau thiet ke web * 

http://seo.vietiso.com/ : Tu van ky nang SEO * 

http://gtmetrix.com/ : Kiem tra toc do duyet website * 

http://www.forum-viet.net/ : Forum mien phi 

http://www.xml-sitemaps.com/ : Tao sitemap cho website * 

http://www.webnode.com/ = http://mediamix.webnode.com/ : Thiet ke web mien phi (chithongvn@g.c) 

http://www.premiumtemplate.org/ : Theme Wordpress dep * 

http://www.wpzoom.com/ : Theme Wordpress dep * 

http://www.adside.com/ : Publisher, banner, inimage, popup, video... (chithongvn@g.c) * 

http://statcounter.com/ : Xem luong truy cap 

http://www.color-hex.com/ : Code mau thiet ke web * 

https://www.flippa.com/ : Mua ban banner quang cao 

http://innity.com/ : Publisher (VN) * 

http://themepix.com/ : Theme dep cho Wordpress 

http://toiyeugoogle.net/ : Thu thuat voi Blogger, Google ... 

http://www.blogthongtin.com/ : Chia se kinh nghiem Blog 

http://90degreemedia.com/ : Publisher (chithong) 

https://www.adoptim.com/ : Publisher (chithong) 

http://www.e-referrer.com/ : Htro tao backlink, theo doi nguon backlink (chithong) * 

http://tuoitretiengiang.com/backlink.htm : Tao backlink mien phi 

http://backlink.muale.vn/ : Tao backlink mien phi 

http://backlink.minhthanh.com/ : Tao backlink mien phi 

http://backlink.translation.org.vn/ : Tao backlink mien phi 

http://vnbacklink.dichthuat.org/ : Tao backlink mien phi 

http://freebacklink.dichthuat.org/ : Tao backlink mien phi 

http://backlink.jmin.net/ : Tao backlink mien phi 

http://www.xn--crdenas-hwa.net/ : Tao backlink mien phi 

http://www.templatemo.com/ : Theme dep cho Wordpress 

http://www.probloggertemplate.com/ : Theme Blogger dep 

http://www.allblogtools.com/ : Theme dep Blogger * 

http://www.zetaboards.com/ : Forum mien phi, dep * 

http://www.domaintwitt.com/ : Mua ban domain (QT) 

http://www.fandung.com/ : Chia se kinh nghiem blog 

http://newwpthemes.com/ : Theme dep cho Wordpress * 

http://www.templatesblock.com/ : Theme dep thiet ke nghe thuat 

http://www.linkshared.com/ = http://www.linksynergy.com/ : Mang Affiliate Maketing, thu nhap ban san pham (chithong : 8 ) 

https://shareasale.com/ : Mang Affiliate Maketing, thu nhap ban san pham, email website so huu * 

http://www.bloggertemplatesblog.com/ : Theme dep blogger * 

http://www.greenadvertizing.com/ : Publisher, inline, banner, popup (chithong) 

http://mylikes.com/ : Quang cao voi Like tren twitter (chithong) 

http://www.newweblab.com/ : Quang cao, ban san pham co san tren cac site subdomain (chithong) * 

http://pingler.com/ : Htro dang ky website tren cac cong cu tim kiem 

http://www.feedping.com/ : Htro dang ky website tren cac cong cu tim kiem 

http://www.pingmyblog.com/ : Htro dang ky website tren cac cong cu tim kiem 

http://autopinger.com/ : Htro dang ky website tren cac cong cu tim kiem 

http://www.google.com.vn/addurl/ : Dang ky website tren Google * 

http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx : Dang ky website tren Bing * 

http://blogger-templates.bloggerstop.net/ : Theme dep, widget dep cho Blogger 

http://www.widgeo.net/ : Dem luot truy cap web 

http://www.sponsoredtweets.com/ : Htro quang cao tren Twitter 

http://www.trafficrevenue.net/ : Publisher, banner (chithong) 

http://www.dmon.com/ = http://mediamix.dmon.com/ = http://www.unet.com/ : Web mien phi, theme dep (chithong) * 

http://www.deluxetemplates.net/ : Theme blogger dep 

http://www.bloggerstyles.com/ : Theme blogger dep 

http://www.splashytemplates.com/ : Theme blogger dep 

http://www.dhetemplate.com/ : Theme blogger dep 

http://bloggertemplateplace.com/ : Theme blogger dep 

http://blogtemplate4u.com/ : Theme blogger dep 

https://www.popuptraffic.com/ : Publisher pop under (chithong) 

http://www.sitebro.net/ : Htro ghi nhan traffic & tang traffic (chithong) 

http://www.alexa.com/ : Cong cu phan tich level website (chithong) * 

http://www.compete.com/ : Cong cu phan tich level website 

http://www.publishermedia.com/ : Publisher, htro ban banner quang cao (chithongvn@g.c) * 

http://www.feedage.com/ : Htro feed website 

http://pavietnam.vn/index.php?param=support = http://dotvn.pavietnam.vn/ = http://support.pavietnam.vn/ = http://domain.pavietnam.vn/ : Quan ly domain tai PA Vietnam (mixgroup.info : 8 ) * 

http://access.enom.com/ : Dang nhap quan ly ten mien Enom (doi tac cua PA Vietnam) 

http://www.weebly.com/ : Thiet ke web mien phi 

http://www.bux4ad.com : Publisher, thu nhap (chithongvn@g.c) 

http://www.bloggerplus.net/ : Tin tuc viet blog 

http://aeesy.com/ : Publisher, popup quang cao (chithongvn@g.c) 

http://bloggers.com/ : Chia se kinh nghiem blogger 

http://premiumwordpress.tv/ : Theme dep cho Wordpress * 

http://www.helloworld.vn/ : Cty Thiet ke web Chao The Gioi 

http://onlinemarketingvietnam.com/ : Htro SEO 

http://trumseo.com : Htro SEO 

http://cachseo.com/ : Htro SEO 

http://www.vanillaforums.com/ : Tap forum don gia, tich hop vao Blogger & Wordpress (chithong) * 

http://www.checkip.org/ : Kiem tra dia chi IP 

http://iblogvn.net/ : Kinh nghiem viet blog 

http://moreshare.com/ : Chia se link, thu nhap (chithong) 

http://www.whois.com/ : Tra cuu ten mien quoc te * 

http://www.skimlinks.com/ : Publisher, link quang cao trong twitter, twitterfeed.com cung cap (chithongvn@g.c) * 

http://wordlinx.com/ : Chia se link, thu nhap (chithong : 8 ) 

http://www.bantenmien.vn/ : Mua ban ten mien 

http://www.seoman.vn/ : Tu van maketing online * 

http://www.youngprepro.com/ : Chia se kinh nghiem viet blog * 

http://www.lumisurf.com/ : Gia tang traffic (chithong) 

http://autosurf.vn/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c / mediamix.vn@g.c) * 

http://autosurf.asia/ : Autosurf English, Gia tang traffic (chithongvn@g.c) 

http://moneysan.com/ : Gia tang traffic, thu nhap (chithongvn@g.c) * 

http://www.247trafficpro.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://www.simplyautohits.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://www.365autohits.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://www.247autohits.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://vn.tangtraffic.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://autosurf.tangtraffic.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://trafficspammer.com/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://www.autohits.vn/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) * 

http://www.autohits.us/ : Gia tang traffic, lien ket link (chithongvn@g.c) * 

http://hitlink.com/ : Gia tang traffic, lien ket link (chithongvn@g.c) * 

http://proautosurf.com : Gia tang traffic, lien ket link (chithongvn@g.c) * 

http://autohits.dk/ : Gia tang traffic (chithongvn@g.c) (kho chap nhan) (QT) * 

http://autohits-vn.blogspot.com/ : Tin tuc tu van ve tang traffic * 

http://efviet.com/ : Thiet ke web mien phi (VN) 

https://www.popads.net/ : Publisher, QC tren popup (chithong) * 

http://thuvienwebmaster.com/ : Tin tuc thiet ke web, cung cap free mot so theme dep 

http://www.backtype.com/ : Phan tich link bat ky duoc post tren twitter (chithong) * 

http://www.checkipaddress.org/ : Check IP nhanh, nhieu thong tin * 

http://ad.ly/ : Publsiher htro quang cao trong tin update cua Twitter, Facebook... * 

https://www.x10hosting.com/ : Hosting free 50MB (chithong) * 

http://www.smartpassiveincome.com/ : Chia se kinh nghiem viet blog, kiem tien online (QT) * 

http://www.technshare.com/ : Chia se ky nang viet blog (QT) 

http://www.copyblogger.com/ : Chia se viet blog (QT) 

http://www.problogger.net/ : Chia se viet blog (QT) 

http://www.gunggo.com/ : Publisher (chithongvn@g.c) 

http://nukeviet.vn/ : ma nguon mo thiet ke website * 

http://eblogviet.com/ = http://eblogtip.com/ : Chia se kinh nghiem Blog * 

http://www.vnblognet.com/ : Chia se kinh nghiem Blog * 

http://hutek.info/ : Chia se kinh nghiem Blog * 

http://www.goodwidgets.com/ : Tao album flash online (chithong) * 

http://flash-gallery.com/ : Htro Flash Gallery cho website * 

http://www.templatesblock.com/ : Theme Blogger dep, nghe thuat * 

http://www.cutielayouts.com/scroller/LED-scroller-generator.php : Tao chu chay LED cho web * 

http://freedns.ws/en/ : Dang ky DNS mien phi * 

http://www.kehalim.com/ : Publisher, kho chap nhan (chithongvn@g.c) 

https://www.zaparena.com/ : Publisher dang widget chia se thong tin (chithongvn@g.c) * 

http://branchr.com/ : Publisher (chithongvn@g.c) * 

http://www.countomat.com/ : Dem nguoi truy cap website, Forum (chithong) 

http://www.tenmienthuonghieu.com/ : Mua ban ten mien * 

http://cooltext.com/ : Thiet ke log, lay code htmml mien phi (chithongvn@g.c) * 

http://www.pheedo.com/ : Quang cao trong Feed, kho chap nhan (chithong) * 

http://www.wibiya.com/ : Tao thanh bar ung dung lien ket chay duoi trang web (chithongvn@g.c) * 

http://imagespacemedia.com/ : Publisher kem trong hinh anh blog (chithongvn@g.c) * 

http://etology.com/ : Publisher, adult * 

http://ads.ipvnn.com/ : Publisher, de chap nhan (VN) (chithongvn@g.c) * 

http://www.colourlovers.com/ : Tim Code mau (Pattern Colour) cho web * 

http://www.clocklink.com/ : Them dong ho cho web, blog 

http://sockslist.net/ : Cung cap Proxy 

http://www.aliveproxy.com/ : Cung cap Proxy 

http://www.checker.freeproxy.ru/ : Cung cap Proxy 

http://www.linkwithin.com/ : Cai dat Related Post cho Blogger * 

http://www.scrubtheweb.com/ : Cong cu tang luong SEO 

http://www.diimo.com/ : Mot so cung cu phan tich SEO website * 

http://www.ip-adress.com/ : Xem IP web * 

http://s2facebook.com/ : Publisher, quang cao tren facebook (VN) * 

http://taochu.xemanhdep.com/ : Tao chu dep nghe thuat cho blog, web 

http://www.bannerconnect.net/ : Publisher, kho chap nhan 

http://diendan.wordpressvn.net/ : Dien dan huong dan su dung Wordpress 

http://wordpress2blogger.appspot.com/ : Cong cu chuyen theme wordpress sang blogger * 

http://www.wp2b.com/ : Theme chung Wordpress & Blogger 

http://www.wordpresstoblogger.com/ : Theme chung Wordpress & Blogger 

http://zenverse.net/ : Theme dep Wordpress 

http://www.premiumbloggertemplates.com/ : Theme dep Fremium cho blogger * 

http://widgetsforfree.blogspot.com/ : Mot so widget mien phi cho blogger * 

http://www.bloggerplugins.org/ : Mot so plugin cho blogger 

http://www.lijit.com/ : Publisher dang ket qua Search, kho chap nhan (chithong) * 

http://embedr.com/ : Tao widget clip ket hop nhieu clip khac (chithong) * 

http://www.bloggerblogtemplates.com/ : Mot so theme blogger dep 

http://axverta.com/ : Publisher * 

http://www.besttheme.net/ : Theme dep * 

http://www.ourblogtemplates.com/ : Theme blogger mien phi * 

http://www.revolvermaps.com/ : Xem ban do nguoi truy cap web 

http://topwpthemes.com/ : Theme Wordpress dep * 

http://www.freethemelayouts.com/ : Them Wordpress dep * 

http://www.movabletype.org/ : Htro code thiet ke web * 

http://www.cpxinteractive.com/ : Publisher, kho chap nhan * 

http://feed43.com/ : Tao feed cho trang ko ho tro feed * 

http://www.dailyblogtips.com/ : Chia se link blog 

http://2leep.com/ : Chia se link, tang traffic * 

http://www.adnetwork.net/ : Publisher, kho chap nhan phai gui thu yeu cau (chithongvn@g.c) 

http://www.viraladnetwork.net/ : Publisher, quang cao trong clip (chithongvn@g.c) 

http://hits.vinaola.com/ : Quang cao online (chithongvn@g.c) (VN) * 

http://free4template.com/ : Theme web dep, tra phi (chithong - gmail) 

http://www.zoomtemplate.com/ = http://www.freetemplatesblogger.com/ : Theme blogger 

http://www.eventbrite.com/ : Mua ban Event online * 

http://xtendmedia.com/ : Publisher, kho chap nhan (chithong - gmail) 

http://www.admaxnetwork.com/ : Ban quang cao online * 

http://admarket.admicro.vn/ : Ban quang cao, khong co publisher (chithong) (VN) * 

http://minhmeo.info/ : Kinh nghiem viet blog * 

http://misaoblog.com/ : Kinh nghiem viet blog * 

http://gumgum.com/ : Publisher dang popup tren hinh anh, de chap nhan (chithongvn@g.c) * 

http://www.neoworx.net/ : Xem luong truy cap, chat (chithongvn@g.c) * 

http://www.advertisespace.com/ : Publisher, mua ban vi tri quang cao (chithongvn@g.c) 

https://affiliate-program.amazon.com/ : Tao banner quang cao san pham, thu nhap gioi thieu sign in (ravami-20) 

http://www.tynt.com/ : Tao link goc cho bai viet duoc copy (mixgroup.info) 

http://spotback.com/ : Tap widget nhan xet spot * 

http://www.shoutmix.com/ : Tao widget chat online (chithong) * 

http://chatango.com/ : Tao widget chat online 

http://www.free-webhosts.com/ : Hosting mien phi 

http://www.checkfacebook.com/ : Kiem tra luong user facebook tren toan the gioi * 

http://www.themespreview.com/ : Theme wordpress 

http://www.bloggerstyles.com/ : Theme blogspot 

http://www.bloggertemplatesfree.com/ : Theme blogspot 

http://bloggertemplates.info/ : Theme Blogspot 

http://themecraft.net/ : Theme blogspot 

http://www.blogskins.com/ : Theme blogspot 

http://www.blogtemplates.org/ : Theme blogspot 

http://templategoal.blogspot.com/ : Theme blogspot 

http://www.tmpsocial.com/ : Publisher, kho chap nhan, khong nhan paypal ma qua check (chithongvn@g.c) 

https://www.payperpost.com/ : Tra tien cho bai dang lien ket (chithongvn@g.c) * 

http://www.socialspark.com/ : Tra tien cho bai dang lien ket (chithongvn@g.c) * 

https://www.linkworth.com/ : Publisher, kho chap nhan (chithong) 

http://feedjit.com/ : Xem luong truy cap web thong qua feed 

https://www.clickbank.com/ : Gioi thieu nguoi mua san pham và nhan comm (chithong : **82CD\\) * 

http://twittercounter.com/ : Tao bo dem Twitter * 

http://www.hooqy.com/ : Publisher, de chap nhan (1351) 

http://www.xxxwebtraffic.com/ : Publisher nhu Hooqy, adult, de chap nhan (3359)

http://cpxcenter.com/ = http://www.yesadvertising.com/ : Publisher, kho chap nhan (chithong) 

http://www.myadmarket.com/ : Giai phap kinh doanh online 

http://www.infinityads.com/ = http://paypopup.com/ : Publisher pop under, de chap nhan (3313) 

http://www.adonion.com/ : Publisher, de chap nhan (chithong) 

http://yesup.net/ : Htro giai phap quang cao online (chithong) 

http://www.tnx.net/ : Publisher, kho chap nhan (chithong) 

https://buysellads.com/ : Htro dat banner quang cao, kho chap nhan, khong blogspot (chithongvn@g.c) 

http://www.clicksor.com/ : Publisher banner, pop under, inline text (100-P-136350 - chithongvn@g.c) * 

http://www.btheme.info/ : Template blogspot 

https://www.google.com/analytics/ : Xem luong truy cap web (Google cung cap) * 

http://www.infolinks.com/ : Tao pop up xem link quang cao, thu tien (chithongvn@g.c) * 

https://www.adengage.com/ : Kiem tien quang cao tren web, de chap nhan (chithongvn@g.c) 

http://www.text-link-ads.com/ : Kiem tien tu quang cao tren website, kho chap nhan (chithongvn@g.c) * 

http://publisher.smowtion.com/ : Kiem tien tu quang cao tren website, kho chap nhan (chithongvn@g.c : 8 ) * 

http://tellafriend.socialtwist.com/ : Tao widget chia se tren blog, web (chithongvn@g.c) * 

http://www.iplocationtools.com/ : Xem IP, tao widget (nguyen) 

http://btemplates.com/ : Template dep cho blogspot * 

http://www.infosniper.net/ : Tao widget kiem tra IP * 

http://www.checkingtools.com/ : Check IP 

http://www.ip2location.com/demo.aspx : Tao widget check IP cho web, forum * 

http://www.dnsstuff.com/ : Kiem tra IP 

http://ipchecking.com/ : Kiem tra IP 

http://www.intodns.com/ : Kiem tra DNS 

http://easyadsense4vn.blogspot.com/ : Tu van Google Adsense * 

https://publisher.shopzilla.com/ : Tao code quang cao online nhu Google * 

http://niemdamme.net/ : Chia se kinh nghiem viet blog wordpress 

http://www.sitemeter.com/ : Dem luong truy cap web (s36mediamix) * 

http://webwarper.net/ww/www.hitcountersite.com/ : Tao bo dem counter cho web * 

http://webwarper.net/ww/whos.amung.us/ : Tao bo dem counter cho web * 

http://www.zoneedit.com/ : Dang ky DNS mien phi cho web (.com, .net, .inffo) * 

http://www.co.tv/ : Dang ky domain mien phi 

http://www.vox.com/ = http://chithong.vox.com/: Blog ca nhan (chithong yahoo) 

http://www.vox.com/ = http://mediamix.vox.com/ : Blog ca nhan, nhung code duoc (mediamix - gmail) * 

http://www.eblogtemplates.com/ : Theme blog free & premium (mua) (chithong - gmail) * 

http://www.eblogtemplates.com/blogger-ad-code-converter/ : Convert code tu Java Cript, HTML sang XML cho blogspot * 

http://weblogs.com/ : Thong ke blog moi * 

http://www.entireweb.com/ : Tao code quang cao san pham 

http://www.adhitz.com/ : Htro dang quang cao, nhu Adsense (ko chap nhan VN) 

http://www.widgetbox.com/ : Tao widget mot so web thong dung (Thong Nguyen - facebook) * 

http://www.bidvertiser.com/ : Tao code quang cao online nhu Google, de chap nhan (chithong) * 

https://www.gigya.com/ : Chia se link den cac web khac (tai khoan facebook chithongvn) * 

http://www.addthis.com/ : Chia se link den cac web khac * 

http://www.shareaholic.com/ : Tao addon chia se link den cac web khac (chithong - gmail) * 

http://sharethis.com/ : Chia se link den cac web khac * 

http://www.socialmarker.com/ : Chia se link * 

http://wordpress.com/ = http://chithong.wordpress.com/ : Blog mien phi (chithong : 8 ) 

http://www.phorum.org/ : Source thiet ke forum * 

http://www.adoori.com/ : Dich vu quang cao online chuyen nghiep * 

http://bizinformation.org/ : Danh gia website, Rank * 

http://www.picnik.com/ : Upload, chinh sua anh cho web (chithong) 

http://www.webs.com/ : Tao web mien phi (chithongvn - mr.chithong@y.c / mediamix - chithongvn@gmail.com) * 

http://www.huynhduc.info/ : Thiet ke web, quang cao web * 

http://www.tqdesign.vn/ : Cty Thiet ke web TQ * 

http://www.1800banners.com/ : Dang banner quang cao online 

http://www.wieistmeineip.de/ : Hien thi IP cho web, blog 

http://www.wunderground.com/ : Hien thi gio quoc te 

http://vn47.com/ : Thiet ke web mien phi (Yeah! cung cap) 

http://gostats.vn/ = http://gostats.com/ : Tao bo dem nguoi truy cap (VN) (chithong) * 

http://www.tpialert.com/vi/ = http://www.wembot.com/ : Theo doi tinh trang website * 

http://flagcounter.com/ : Xem luong nguoi truy cap blog * 

http://whos.amung.us/ : Xem luong nguoi truy cap blog * 

http://radarurl.com/ : Xem luong nguoi truy cap blog * 

http://www.trendcounter.com/ : Tao widget dem luong truy cap * 

http://www.codestogo.com/ : Ban do nguoi xem blog * 

http://taochu.com/ : Tao chu dep cho blog * 

http://www.doteasyblog.com/ : Hosting web mien phi 

http://www.hosting.net.vn/ : Thiet ke web, dang ky domain, hosting (cty 3C cung cap) * 

http://www.matcuoi.com/ : Hinh mat cuoi cho web, blog * 

http://www.danhbaweb20.com/ : Tin tuc CNTT, Cong nghe web 2.0 * 

http://www.110mb.com/ = http://chithong.110mb.com/ : Hosting web mien phi (chithong) * 

http://www.zymic.com/ : Hosting web mien phi (chithong) * 

http://runhosting.com/ : Hosting web free (user: 269117) 

http://portal.plus.vn/ = http://mediamix.plus.vn/ : Hosting web mien phi (plus_3442554) * 

http://freevnn.com/ = http://mediamix.freevnn.com/ : Hosting web mien phi (freev_3470342) * 

http://0fees.net/ : http://chithong.0fees.net/ : Hosting web mien phi (fees0_5580073) * 

http://www.000webhost.com/ : Hosting web (chithongvn@g.c, mr.chithong@y.c : 8 ) 

http://vietad.vn/ : Htro kiem tien tu web, blog (VN) (chithong) * 

http://adnet.vn/ : Htro kiem tien tu web, blog (VN) (chithong) * 

http://www.egoldviet.com/ : Htro kiem tien quang cao tren web, blog * 

http://www.godaddy.com/ : Dang ky Domain * 

http://www.namecheap.com/ : Dang ky domain * 

http://www.opportunity.com/ : Kiem tien quang cao web, blog 

https://adwords.google.com/ : Dang quang cao tra phi cong ty tren Google (chithongvn@g.c) * 

http://www.ero-advertising.com/ : Kiem tien quang cao online (adult), de chap nhan (chithongvn@g.c) * 

https://www.google.com/adsense/ : Kiem tien tu quang cao tren website, blog (chithongvn@g.c / chithong.nguyen.vn@g.c - indyarocks.com) * 

http://www.adbrite.com/ : Cty QC Online nhu Google (QT) (chithong) * 

http://lienket247.com/ = http://www.adnetwork.vn/ : Quang cao online (VN) * 

http://www.adtoll.com/ : Quang cao online * 

http://www.ttzmedia.com/ : Htro kiem tien tu quang cao tren website, blog * 

http://www.johnchow.com/ : Kinh nghiem thiet ke Blog kiem tien * 

http://blogviet.info/ : Kinh nghiem thiet ke Blog kiem tien * 

http://www.phamen.com/ : Kinh nghiem thiet ke Blog kiem tien * 

http://www.addtoany.com/ : Tao lien ket luu link website, Blog den cac trang luu link nhu Digg, Blogger, Wordpress ... * 

http://www.clocklink.com/ : Tao dong ho cho web, blog 

http://maker.vnget.net/ : Tao chu ky dep 

http://www.who.is/ : Kiem tra domain 

http://www.vietseo.net/ : Tu van Tang luong tim kiem (SEO) * 

http://www.lamseo.com/ : Tu van Tang luong tim kiem (SEO) * 

http://www.seovietnam.org/ : Tu van Tang luong tim kiem (SEO) * 

http://www.ebrandium.com/ : Cty thiet ke web TMDT * 

http://www.nhan.vn/ : Thiet ke web, TMDT, Game online, soft chuyen nghiep * 

http://www.vinadesign.vn/ : Thiet ke web chuyen nghiep * 

http://danhthieptoi.com/ : Mang xa hoi thiet ke web * 

http://www.top100.vn/ : Danh ba web, htro dang web ca nhan mien phi * 

http://www.google.com/trends : Danh gia, xep hang tu khoa Google * 

http://joomlaviet.org/ = http://www.joomla.org/ : Htro thiet ke web mien phi * 

http://vinaora.com/joomla/ : Tu van thiet ke web bang Joomla * 

http://www.joomla.edu.vn/ : Tu van thiet ke web bang Joomla * 

http://www.histats.com/ : Ban do nguoi xem blog, web (chithongvn@g.c) * 

http://clustrmaps.com/ : Ban do Visitor - Code chen B, log, Forum, Website 

http://www.geovisite.com/ : Ban do nguoi xem blog * 

http://www.vietecom.com/ : Thiet ke web 

http://www.fibovietnam.com/ : Cty Thiet ke web FIBO * 

http://www.alexa.com/ : Trang xep hang website cua Alexa (chithongvn@g.c - Facebook) * 

http://www.netcraft.com/ : Trang xep hang website, thong tin cty quan ly website * 

http://maploco.com/ : Ban do nguoi xem Blog, Forum, Website * 

http://www.easycounter.com/ : Tao ctr dem nguoi truy cap web (counter) 

http://www.v3s.vn/ : Thiet ke web (chu so huu http://www.8goc.com/) 

http://www.tqdesign.vn/ : Cty thiet ke web * 

http://www.finalstyle.com/ : Cty Phong Cach So (HN) (thiet ke web vatgia.com) * 

http://webpro.bom.vn/ : Cty BOM thiet ke web chuyen nghiep * 

http://thuhangweb.com/ : Danh gia, xep hang web, Danh ba web (VN) * 

http://www.vbulletin.org/ : Dien dan thiet ke Forum * 

http://www.fibovietnam.com/ : Thiet ke web 

http://vinabb.com/ : Huong dan thiet ke Forum * 

http://www.conduit.com/ = http://www.ourtoolbar.com/ : Thiet ke Toolbar ca nhan (Trust cung cap) (chithong) * 

http://www.noitieng.com/ : Thiet ke web flash hay * 

http://www.2unitech.com/ : Cty Universal * 

http://www.vnnic.vn/ = http://www.tenmien.vn/ : TT Quan ly Ten mien .VN * 

http://freecodevn.com/ : Cung cap Code Web de thiet ke web * 

http://demo.web4chinese.com/0/index.php?s=189 : Demo Theme PHP * 

http://forum.tvphp.net/ : Forum Thiet ke web 

http://www.eda.vn/ : Cty Truong Sinh EDA - Thiet ke web, thue host * 

http://www.webgiare.vn/ : Thiet ke web Ha Anh * 

http://bigsky.thuonghieuvietnam.net/ : Cty Dai Thien (Bing Sky) - Thiet ke web TMDT * 

http://www.nhanhoa.com/ : Cty Nhan Hoa (HN & HCM) * 

http://www.gltec.com/ : Cty Gltec (HN) * 

http://www.site4you.vn/ = http://client.site4you.vn/chithong : Thiet ke web ca nhan * 

http://vinext.vn/ : Cty TK web ViNext * 

http://www.canhcamvn.com/ : Thiet ke web uy tin * 

http://www.bis.vn/ : Cong web Fortals voi nhieu Link web cap 2 * 

http://www.thuongmaiso.com.vn/ : Thiet ke web, tu van TMDT * 

http://nhanweb.com/ : Cty ty San Dau Tu 

http://atcomm.vn/Home/default.atcomm : Cty Atcomm (HN) * 

http://www.vietecom.com/index.htm : Cty Vietcom * 

http://vecvn.com/main.php : Cty V.E.C (Viet E-Commerce) * 

http://www.besttoolbars.net/ : Tao thanh Toolbar ca nhan 

http://www.timevn.com/Web/Default.aspx : Cty Thoi Dai 

http://www.vitanco.com/ : Cty Vi Tan 

http://www.snap.com/ : Xem truoc link trong web cua Snap (chithong) * 

http://thegioiwebsite.net/ : Thiet ke web 

http://www.vtechcom.net/ : Cty VTECHCOM 

http://vntrust.com/ = http://trust.vn/ = http://www.thietkeweb.com/: Thiet ke Web, Quang cao, Soft * 

http://digi.lantabrand.com/ : Danh gia Tu khoa trong website tren Google * 

http://360it.com.vn/ : Thiet ke web Giao duc, Bao chi 

http://www.esc.vn/ : Thiet ke web 

http://www.nhasangtao.com/ : Cty lap dat network, tk web, ban linh kien 

http://www.vietsmallbusiness.com/ : Cty tu van, htro sx phan mem, tk web thuong mai 

http://www.yabbforum.com/ : Code YaBB de TK forum 

http://vietecom.com/ : TK web 

http://www.3dlink.net/ : Thiet ke web 

http://www.speedtest.net/ : Test Toc do truy cap Internet online 

http://www.vitechnet.com/ : Việt Tech (HN) host.com.vn 

http://www.iwebtool.com/tools/ : Kiem tra ten mien, keywork tren net 

http://www.vimobi.com/home/ : Thiet ke web 

http://www.vnaz.net/default.asp : Mua domain, Hosting 

http://www.onboom.com/ = http://www.thietkewebsitedep.com/ : Thiet ke web, quang ba web cua Cty OnBoom Group 

http://ontoprank.com/ : Dien dan Thiet ke web, quang ba web 

http://www.socialranker.com/ : Tong hop xep hang website tren mot so trang Tim kiem 

http://www.vnnic.net/index.htm : Trung tam Internet VN 

http://www.raobandomain.com/ : Rao ban domain 

http://www.hepza.gov.vn/vn/ : Thiet ke web, tin tuc kinh doanh TMDT * 

http://e-asiacorp.com/ : Cty e-Asia Corp 

http://vietnhan.com/ : Thiết kế web 

http://www.domaincheck.co.uk/ : Kiểm tra Domain * 

http://www.whois-search.com/ : Kiểm tra Domain * 

http://www.allwhois.com/ : Kiểm tra Domain 

http://checkip.narak.com/ : Kiểm tra Domain, IP * 

http://www.domaintools.com/ : Kiem tra Domain * 

http://www.domain.com/ : Kiểm tra Domain con hay khong 

http://www.digipower.vn/ : Thiết kế web 

http://www.9sem.com/ : Tu van quang ba web 

http://www.365vision.com/netspace/ : TK Web Netspace 

https://www.register.com/retail/index.rcmx : Dang ky domain (QT) 

http://cow.vn/domainads/ = http://mediamix.cow.vn/: Dang ky domain www.Ten.cow.vn * 

https://www.website.ws/ : Dang ky domain www.Ten.ws (co phi) (chithongvn) * 

http://www.uni.cc/ : Dang ky domain www.Ten.uni.cc lien ket den web khac (mr.chithong@y.c) * 

http://www.co.cc/ = http://mediamix-vn.co.cc/: Dang ky domain (mua) www.Ten.co.cc lien ket den web khac (mr.chithong@y.c) * 

http://www.coo.vn/ : Dang ky domain mien phi 

http://www.smartdots.com/ : Dang ky domain www.Ten.net.tc lien ket den web khac * 

http://good.to/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.good.to lien ket den web khac 

http://www.shorturl.com/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.vze.com, 1stA.com … lien ket den web khac 

http://www.redirect100.com/index.html : Dang ky domain mien phi www.Ten.url-go.com lien ket den web khac 

http://www.v3.com/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.go.to, .kiss.to, … lien ket den web khac 

http://redirect100.com/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.24h.to, .photo.to, 18.to … lien ket den web khac 

http://www.4vn.in/redirect/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.fpt.in, .4vn.in, … lien ket den web khac 

http://www.no1.vn/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.come.vn, … nhieu lien ket den web khac * 

http://www.vnn.bz/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.vnn.bz lien ket den web khac 

http://6x.to/index.php : Dang ky domain mien phi www.Ten.6x.to lien ket den web khac 

http://www.domain.9xvn.vn/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.6vn.org, 9xvn.vn ... lien ket den web khac 

http://www.domain.vno.vn/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.diendan.vn, .vno.vn lien ket den web khac 

http://www.active.ws/domains/index.cgi : Dang ky domain mien phi www.Ten.active.ws, .here.ws lien ket den web khac 

http://www.unonic.com/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.net.tf 

http://www.2ip.com/ : Dang ky domain mien phi www.Ten.lan.io, .inc.io, indo.ms… lien ket den web khac 

http://www.joynic.com/?LANG=US : Dang ky domain mien phi www.Ten.us.tt, .ca.tt 

http://www.tipdots.com/start/?LANG=US : Dang ky domain mien phi www.Ten.us.tp, .ca.tp 

http://www.smartdots.com/start/?LANG=US : Dang ky domain mien phi www.Ten.net.tc, .us.tp 

http://www.cydots.com/start/?LANG=US : Dang ky domain mien phi www.Ten.info.ms, .net.ms 

http://hosting.http.vn/hosting/ : Hosting mien phi 

http://www.365vision.com/netspace/ : TK Web Netspace 

https://www.register.com/retail/index.rcmx : Dang ky domain (QT) 

http://www.thegioiwebsite.net/ : Cty Phong Cach Viet 

http://www.keyvn.com/ : Trung tam CNTT Keyvn, thue hosting 

http://www.matbao.net/ : Cty Mat Bao, cho thue hosting 

http://vietnamgroup.com/ : Thiet ke web, hodting, tin tuc internet 

http://www.vietarrow.com/index.html 

http://vnhorizon.com/horizon/index.php 

http://www.e-lifevn.com/index.html : Cty o Hai Phong 

http://www.lacvietyouth.com/ 

http://www.freewebtemplates.com/index.php 

http://www.4templates.com/ 

http://www.clip-art-center.com/ : Tap hop Icon dep cho web 

http://www.idvn.net/ : Cty o Ha Noi 

http://www.website500.net/Web/Homeweb.html : Cty o Ha Noi 

http://ttv.vn/ : Cty o Ha Noi 

http://www.eqdesign.net/ 

http://www.epropc.com/index.php?n=service&t=dichvu 

http://www.vipcom.vn/ 

http://www.thietkeviet.com/ 

http://www.vdti.vn/home/ 

http://www.isoftco.com/ : Cty o Ha Noi 

http://www.designvnn.com/design/index.php : Cty o Ha Noi 

http://www.kccvn.com/index.asp?cat=home&item=ok&sessionid=kccvn17139193200ac269afdfyufdyu1618 : Cung cap TK web * (HN) 

http://www.emsvn.com/vn/ 

http://www.vietm.info/ 

http://www.tamnhinviet.com/ 

http://www.epivietnam.com/ 

http://www.nhanhoa.com/ 

http://www.vnsolution.com/index.htm 

http://www.4psoft.com/item.1.html 

http://www.sothink.com/index.htm : Cung cap Flash dep cho TK web 

http://vinad.com/pro/index.htm : Cty o Ha Noi 

http://www.fpt.vn/ 

http://www.lavinet.com/vcms/html/ 

http://www.pavietnam.vn/ : Thiet ke web chuyen nghiep, kiem tra domain * 

http://websaigon.net/home.php?content=home 

http://www.skyvietnam.net/ 

http://www.vietecom.com/?act=home&info_id=1 

http://www.lpvietnam.com/ 

http://www.vietnamnetweb.com/index.php 

http://www.giaiphapdientu.com/aboutus/home.php 

http://www.amazingcounter.com/ : Tao ctr dem nguoi truy cap web (counter) * 

http://freefastcounter.com/ : Tao ctr dem nguoi truy cap web (counter) 

http://www.123counters.com/ : Tao ctr dem nguoi truy cap web (counter) 

http://www.counterdata.com/ : Tao ctr dem nguoi truy cap web (counter) 

http://www.prchecker.info/ : Xep hang website 

http://www.pagerank.net/ : Xep hang WEB SITE


by http://kiemtien1088.blogspot.com

2 comments:

 1. I will right awаy grasρ уour rss feed as I can not
  to find yоur email subsсriptiοn lіnk or е-nеwsletteг
  servіce. Do you have аny? Kindly аlloω mе realize so that I сould ѕubscгibе.
  Thаnks.

  Αlso vіѕit my homеpage Read More

  ReplyDelete
 2. I want to buy a new external camera flash, is that worth the invesment?

  ReplyDelete