VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

7/3/12

Đáp án và đề thi đại học môn toán khối a năm 2012

0 comments

cập nhật đáp án sóm nhất có thể

I.Phan chung:
Cau 1:
a.Ve do thi
b. m = 0

Cau 2:
X = pi/2 + k.pi
X = 2k.pi
X = (2pi/3) + 2k.pi

Cau 3:
X = 3/2, y = -1/2
X = 1/2, y = -3/2
Cau 4:
I = 2/3 + ln3 – (2/3)ln2
Cau 5:
(Can42/8)*a

Cau 6:
X=y=z=0

II.Phan rieng
A.Theo chuong trinh chuan
Cau 7a:
A(1;-1)
A(4;5)

Cau 8a:
(S): x mu 2 + y mu 2 + (z-3) mu 2 = 8/3

Cau 9a: -35/16
B.Phan Nang cao
Cau 7b:
Pt cua (E): (x mu 2 / 16) + y mu 2 / (16/3) = 1
Cau 8b:
X= 2t +1
Y= 3t – 1
Z = 2t + 2

Cau 9b : 3can2
Hướng dẫn giải cụ thể:

No comments:

Post a Comment