VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

11/27/12

Cách chỉnh comment blogspot

0 comments


Đối với một số nhà thiết kế tùy biến khung comment Blogger là bình thường, trong khi đối với những người khác nó khá khó khăn, nhưng từ nay trở đi tất cả các blogger thực sự sẽ có thể tùy chỉnh khung comment một cách tốt nhất có thể! Sau một số thử nghiệm và sai sót, chúng tôi thực sự thành công trong việc thay đổi hình thức khung comment của Blogger Với hướng dẫn này sẽ cho phép bạn có một khung commnet tùy biến tốt hơn nhiều so với Wordpress, Typad v.v...


CÁCH ĐIỀU CHỈNH:

1/ Từ Bảng điểu khiển blog vào Sửa HTML mẫu.
- Sao lưu mẫu đang có, phòng sự cố.
- Nháy chọn vào Mở rộng Mẫu Tiện ích.

2/ Gõ phím Ctrol + F mở ô nhỏ Find:
- Cóp đoạn mã dưới đây, dán vào ô Find:

<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>

Bạn sẽ thấy kế dưới đoạn mã vừa dán, như vầy:

<h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
      <p><data:blogCommentMessage/></p>
      <data:blogTeamBlogMessage/>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/> 


No comments:

Post a Comment