2/17/13

Hướng dẫn fake IP bằng VPN HMA


Bạn vào trang http://www.ip2location.com/ để kiểm tra IP hiện tại của mình ( IP Việt Nam) Sau khi sử dụng phần mềm thì đây là IP của tôi: (usa):
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm  VPN:
Bước 1.bạn click vào link dưới đây để đăng kí tài khoản và download phần mềm:
Bước 2 : Cài đặt và sử dụng free 30 ngày…Bạn nào muốn mua acc pre thì ủng hộ ở đây
Giờ bạn vào trang http://www.ip2location.com/ và kiểm tra nhé . IP của bạn đã được thay đổi sang quốc gia khác

0 Comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More