5/13/13

Chính sách chương trình của AdSense – TOS ( quảng cáo Của google)Nhà xuất bản đồng ý với Điều khoản và điều kiện trực tuyến của AdSense bắt buộc phải tuân thủ các chính sách sau đây, vì vậy hãy đọc chúng một cách cẩn thận. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này khi chưa được phép từ Google, chúng tôi có quyền vô hiệu việc phân phát quảng cáo đến trang web của bạn và/hoặc vô hiệu tài khoản AdSense của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu, bạn sẽ không đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình AdSense.
Do chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình bất kỳ lúc nào, vui lòng thường xuyên kiểm tra bản cập nhật tại đây. Theo Điều khoản và điều kiện trực tuyến của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm cập nhật và tuân thủ các chính sách được đăng tại đây. Trường hợp ngoại lệ đối với các chính sách này chỉ được phép khi có ủy quyền từ Google.

Số lần nhấp chuột và hiển thị không hợp lệ

Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính mình hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc số nhấp chuột một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công.
Tìm hiểu thêm

Khuyến khích nhấp chuột

Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của họ hoặc sử dụng các phương pháp triển khai đánh lừa để thu được nhấp chuột. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đề nghị trả tiền cho người dùng để xem quảng cáo hoặc thực hiện tìm kiếm, hứa hẹn tăng tiền cho các bên thứ ba cho hành vi như vậy hoặc đặt hình ảnh bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.
Tìm hiểu thêm

Nguyên tắc nội dung

Nhà xuất bản không được đặt mã AdSense trên các trang có nội dung vi phạm bất kỳ nguyên tắc nội dung nào của chúng tôi. Một số ví dụ bao gồm nội dung dành cho người lớn, bạo lực hoặc chủ trương phân biệt chủng tộc.
Xem các chính sách nội dung đầy đủ.

Tài liệu có bản quyền

Nhà xuất bản AdSense không được hiển thị quảng cáo Google trên các trang web có nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền trừ khi các quảng cáo đó có quyền pháp lý cần thiết để hiển thị nội dung đó. Vui lòng xem Chính sách DMCA của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nguyên tắc dành cho quản trị viên web

Nhà xuất bản AdSense bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc chất lượng dành cho quản trị viên web.
Xem trích đoạn

Nguồn lưu lượng truy cập

Quảng cáo Google không được đặt trên các trang nhận lưu lượng truy cập từ các nguồn nhất định. Ví dụ: nhà xuất bản không được tham gia vào các chương trình trả tiền để nhấp chuột, gửi email không mong muốn hoặc hiển thị quảng cáo là kết quả hành động của bất kỳ ứng dụng phần mềm nào. Ngoài ra, nhà xuất bản sử dụng quảng cáo trực tuyến phải đảm bảo rằng các trang của họ tuân thủ Nguyên tắc về chất lượng trang đích của Google.
Tìm hiểu thêm

Hành vi quảng cáo

Bạn không được thay đổi mã AdSense, cũng như không được thay đổi hành vi, cách nhắm mục tiêu hoặc phân phối quảng cáo chuẩn theo bất kỳ cách nào mà không được Google cho phép một cách rõ ràng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi điều khoản sau: nhấp vào quảng cáo Google không được xuất phát từ một cửa sổ trình duyệt mới đang chạy, cũng như là quảng cáo Google không được đặt trong IFRAME.

Vị trí đặt quảng cáo

Chúng tôi khuyến khích nhà xuất bản thử nghiệm với nhiều vị trí và nhiều định dạng quảng cáo khác nhau. Tuy nhiên, mã AdSense không được đặt ở những vị trí không thích hợp, chẳng hạn như cửa sổ bật lên, email hoặc phần mềm. Nhà xuất bản cũng phải tuân thủ chính sách cho từng sản phẩm được sử dụng.
Xem chính sách đầy đủ về vị trí đặt quảng cáo.

Hành vi trang web

Các trang web hiển thị quảng cáo Google phải dễ dàng để người dùng điều hướng. Các trang web không được thay đổi tùy chọn người dùng, chuyển hướng người dùng đến các trang web không mong muốn, thực hiện tải xuống, bao gồm phần mềm độc hại hoặc chứa cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ bật xuống can thiệp vào việc điều hướng trang web.

Quảng cáo và dịch vụ cạnh tranh

Để tránh cho người dùng khỏi nhầm lẫn, nhà xuất bản không được hiển thị quảng cáo Google hoặc hộp tìm kiếm trên các trang web còn chứa các quảng cáo hoặc dịch vụ khác được định dạng để sử dụng bố cục và màu sắc giống như quảng cáo Google hoặc hộp tìm kiếm trên trang web đó. Mặc dù bạn có thể bán quảng cáo trực tiếp trên trang web của mình, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng những quảng cáo này không thể bị nhầm lẫn với quảng cáo Google.

Cookie quảng cáo của Google

Nhà xuất bản AdSense phải có và tuân thủ chính sách bảo mật, chính sách này công khai các bên thứ ba có thể thay thế và đọc cookie trên trình duyệt của người dùng hoặc sử dụng bộ theo dõi web để thu thập thông tin do kết quả của việc phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.
Tìm hiểu thêm

Nội dung cờ bạc

AdSense hạn chế đặt quảng cáo trên trang web cờ bạc và nội dung liên quan đến cờ bạc. Chúng tôi có những chính sách khác nhau cho nội dung cờ bạc dựa vào quốc gia nơi nhà xuất bản đặt tại đó. Nhà xuất bản nằm ngoài một nhóm quốc gia hạn chế không được phép đặt quảng cáo trên bất kỳ nội dung cờ bạc hoặc trên bất kỳ trang nào có các liên kết đến nội dung cờ bạc. Điều này bao gồm bất kỳ nội dung nào cho phép người dùng đặt cược hoặc chơi các trò chơi để đổi lấy cơ hội kiếm tiền hoặc giải thưởng khác.
Tìm hiểu thêm

Chính sách sản phẩm cụ thể

AdSense cho nội dung: Nhà xuất bản có thể đặt đến ba đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung trên mỗi trang. Ngoài ba đơn vị quảng cáo đó, không có đơn vị quảng cáo nào có kích thước 300x600. Nhà xuất bản có thể đặt nhiều kích thước trong số tất cả các kích thước quảng cáo ngoại trừ 300x600 trên mỗi trang. Ngoài ba đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung, nhà xuất bản cũng có thể đặt tối đa ba đơn vị liên kết và hai hộp tìm kiếm trên mỗi trang. Những chính sách này áp dụng cho cả trang web trên máy tính để bàn và trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động cao cấp.
AdSense cho tìm kiếm: Có thể đặt tối đa hai hộp Google AdSense cho tìm kiếm trên mỗi trang. Ngoài ra, chỉ có thể đặt một đơn vị liên kết hoặc quảng cáo hình ảnh trên các trang có kết quả AdSense cho tìm kiếm. Truy vấn phải được tạo ra từ việc người dùng nhập dữ liệu trực tiếp vào hộp tìm kiếm và không được sửa đổi. Điều này bao gồm việc đặt sẵn trong hộp tìm kiếm các thuật ngữ hoặc các liên kết mã hóa cố định dẫn đến các trang kết quả tìm kiếm. Mã AdSense cho mã tìm kiếm không được tích hợp vào bất kỳ ứng dụng phần mềm nào, chẳng hạn như thanh công cụ.
by google.com.vn


0 Comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More