2/23/14

Recent Posts với hiệu ứng load đổi bài viết liên tục cho Blogspot

Recent Posts với hiệu ứng load đổi bài viết liên tục cho Blogspot
Recent Posts với hiệu ứng load đổi bài viết liên tục cho Blogspot. Bài viết mới nhất với hiệu ứng load đổi bài viết liên tục cho Blogspot

Hôm nay Bít Tuốt xin chia sẻ với các bạn 1 thủ thuật blog là cách thêm 1 widget: Recent Posts với hiệu ứng load đổi bài viết liên tục cho Blogspot

Widget này có gì đặc biệt: Nó sẽ hiển thị những bài viết mới nhất mà bạn viết. Ở đầu  widget này sẽ hiển thị một bài duy nhất cùng với tiêu đề (liên kết), tác giả, ngày và một bản tóm tắt ngắn gọn về nội dung của nó. Ngoài ra, bài viết này sẽ tự động xoay,chuyển bài viết trong danh sách bài viết mới đó lên top đầu widget này.

Ai có nhu cầu tìm kiếm templates đẹp miễn phí cho blogspot vui lòng ghé qua web sau để down temp: bit.templates

Demo: Recent Posts với hiệu ứng load đổi bài viết
Cách tạo widget: Recent Posts với hiệu ứng load đổi bài viết

Bước 1: Đăng nhập blogspot ==> Bố Cục (Layout)

Bước 2: Thêm 1 tiên ích HTML/Javascript vào vị trí bạn muốn hiển thị rồi copy code dưới đây vào

<style>
.gfg-root {
width: 100%;
height : auto;
position : relative;
overflow : hidden;
margin: 0 auto;
text-align : center;
font-size: 12px;
border: 1px solid #DBDBDB;
}
.gfg-title {
font-size: 16px;
font-weight : bold;
color : #6B6B6B;
background:#F3F3F3;
background-repeat: repeat;
line-height : 1.4em;
overflow : hidden;
white-space : nowrap;
padding: 5px;
text-shadow: 0px 2px #fff;
}
.gfg-entry {
background-color: #FFFFFF;
width : 100%;
height : 9.2em;
position : relative;
overflow : hidden;
text-align : left;
margin-top : 3px;
}
.gf-title a {
text-transform: capitalize;
color: #0000ff;
font-size: 14px;
}
.gfg-subtitle {
display: none;
}
.gfg-list {
position : relative;
overflow : hidden;
text-align : left;
}
.gfg-listentry {
line-height : 1.5em;
overflow : hidden;
white-space : nowrap;
text-overflow : ellipsis;
padding-left : 15px;
padding-right : 5px;
}
.gfg-listentry-odd {
background-color : #F3F3F3;
border-bottom : 1px dotted #CCCCCC;
padding: 5px;
}
.gfg-listentry-even {
background-color : #F3F3F3;
border-bottom : 1px dotted #CCCCCC;
padding: 5px;
}
.gfg-listentry-odd a{
color: #595959;
padding: 0 0px 0 10px;
}
.gfg-listentry-even a{
color: #242424;
padding: 0 0px 0 10px;
}
.gfg-listentry-highlight {
background: #FFFFFF;
}
.gfg-listentry-highlight:before {
position: absolute;
left: 0;
content: '\25BA ';
font-size: 14px;
color: #DBDBDB;
}
.gfg-listentry-highlight a {
color: #242424;
}
.gfg-root .gfg-entry .gf-result {
position : relative;
background-color: #ffffff;
width : auto;
height : 100%;
padding-left : 20px;
padding-right : 5px;
}
.gfg-root .gfg-entry .gf-result .gf-title {
font-size: 14px;
line-height : 1.2em;
overflow : hidden;
white-space : nowrap;
text-overflow : ellipsis;
margin-bottom : 2px;
margin-top: 5px;
}
.gfg-root .gfg-entry .gf-result .gf-snippet {
height : 3.8em;
color: #000000;
margin-top : 3px;
}
.clearFloat {
clear : both;}</style>
<script src="http://www.google.com/jsapi" type="text/javascript"></script><script src="http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function showGadget() {var feeds = [{title:'List',url:'http://bittuot.blogspot.com/feeds/posts/default?redirect=false&start-index=1&max-results=15'},];
new GFdynamicFeedControl(feeds, 'feedGadget',{title: 'Bài Viết Mới Nhất',numResults : 12displayTime : 5000, hoverTime : 500});} google.load("feeds", "1");
google.setOnLoadCallback(showGadget);
</script>
<div id="feedGadget">Loading...</div>

Các bạn nhấn lưu lại rồi ra xem kết quả

Chú ý: Các bạn cần thay đổi các thông tin dưới đây sao cho phù hợp

  • http://bittuot.blogspot.com/: Các bạn sửa thành link blog của các bạn
  • title: 'Bài Viết Mới Nhất' : Tên tiêu đề của Widget
  • numResults : 12: Số bài viết bạn muốn hiển thị
  • displayTime : 5000, hoverTime : 500 : Thời gian chuyển đổi giữa các bài viết
  • Nếu ko thấy chạy các bạn thử thay http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.js thành link sau https://sites.google.com/site/seovnpro/gfdynamicfeedcontrol.js .Thay http://www.google.com/jsapi thành https://sites.google.com/site/seovnpro/jsapi
Nếu các bạn ko muốn hiển thị cái tên Bài viết mới nhất thì các bạn thêm thuộc tính display:nonevào  cái css tên là .gfg-title
by blog tin hoc: tinhoc360

0 Comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More